۳ پرونده ای که دادگاه لاهه در خصوص جنایات تل آویو ورود پیدا میکند

دادگاه کیفری بین المللی (لاهه) در سایه تصمیم اخیر خود، ۳ موضوع را در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینیها بررسی خواهد کرد. به نقل از سما، رسانههای خبری گزارش دادند که دادگاه لاهه با تأیید صلاحیت خود مبنی بر رسیدگی قضایی به جنایات صورت گرفته…

Latest News

Related articles