۳ پویش ملی توسط بسیج دانش آموزی راه اندازی شد

، مجتبی باستان شامگاه دوشنبه در حاشیه آئین نذر هوشمند در ساری با اشاره به اجرای رزمایش کمک مومنانه اظهار داشت: بسیج دانش آموزی با همکاری معاونت فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگی معلمان، دانش آموزان و تشکلهای دانش آموزی اقدام به راه اندازی سه…

Latest News

Related articles