۳ کشاورز نمونه ملی از استان اردبیل تجلیل شدند

، خلیل نیکشاد در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانسی فعالان کشاورزی استان اردبیل با رئیس جمهوری از انتخاب ۵۵ کشاورز نمونه استانی و سه کشاورز نمونه ملی خبر داد و اظهار کرد: سه کشاورز نمونه ملی در بخش تولید ماهیان سردآبی، حبوبات دیم و مرتعداری به عنوان برگزیده…

Latest News

Related articles