۴۰ دانشجو معلم در روستاهای محروم خراسان شمالی حاضر شدند

محمد الهامی در گفتگو با اظهار کرد: ۴۰ نفر از دانشجو معلمان گروه جهادی شهید حسن علی نیا دانشگاه فرهنگیان بجنورد به دانش آموزان محروم مقاطع اول تا ششم ابتدایی در ۴ روستای اطراف شهر غلامان آموزش میدهند. مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بجنورد ادامه…

Latest News

Related articles