۴۲۸ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: ۵۵ نفر نیز در این مدت بستری شدند. وی افزود: هم اکنون ۴۲۸ نفر در بیمارستانهای استان بستری هستند. هاشمی تصریح کرد: شرایط بحرانی را در استان تجربه میکنیم زیرا تعداد موارد بستری و فوتی رو به افزایش است به…

Latest News

Related articles