۴۲ درصد مصوبات ستاد تسهیل آذربایجان شرقی اجرایی شده است

، علی جهانگیری روز دوشنبه در جلسه کارگروه تسهیل استان، با بیان اینکه اجرای مصوبات ستاد تسهیل الزامی است، گفت: بنا به اهمیت رفع موانع پیش روی صنایع استان و بنگاههای اقتصادی در سال جهش تولید همت عمومی دستگاههای متولی و مسئولین استانی در راستای تسهیل…

Latest News

Related articles