۴۵۰۰ نفر زندانی در استان تهران به مرخصی نوروزی رفتهاند

، اداره کل زندانهای استان تهران اعلام کرد: در اولین روزهای ایام تعطیلات سال نو، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه، باقری کنی معاون بینالملل قوه و دبیر ستاد حقوق بشر و نیز القاصی مهر دادستان تهران طی دیدارهای جداگانه، وضعیت رفاهی و قضایی مددجویان…

Latest News

Related articles