۵۰۰ تن نهاده و خوراک دام به خراسان جنوبی اختصاص یافت

، شاهپور علائی مقدم بعد از ظهر دوشنبه در مراسم فاز دوم طرح آبرسانی به محلات عشایری خواجه منجیکوه نهبندان با اشاره به جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری عشایر کشور، بیان کرد: عشایر در امتداد اقلیم طبیعت پیش رفته و نماد اقتصاد مقاومتی هستند. وی خواستار…

Latest News

Related articles