۵۱۴ کیلومتر بهسازی و آسفالت راههای روستایی در زنجان انجام گرفت

، عبدالحسین علی اکبری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از سال ۹۲ تا سالجاری ۶۰ کیلومتر روکش آسفالت در آزاد راههای زنجان به قزوین و زنجان به تبریز انجام شده است. وی اظهار کرد: همچنین بیش از ۲۵ کیلومتر اجرای روکش حفاظتی در استان توسط اداره راهداری و…

Latest News

Related articles