۵۱۶ نفر به دلیل حوادث ترافیکی در فارس جان باختند

، محمدجواد مرادیان، گفت: تعداد قربانیان حوادث ترافیکی امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود یک درصد افزایش را نشان میدهد. وی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی تعداد تماسها با مرکز ۱۱۵ اورژانس طی ۱۰ ماه گذشته از سال، افزود: کارشناسان مرکز پیام اورژانس ۱۱۵…

Latest News

Related articles