۵۴ میلیارد تومان پروژه ورزشی درخراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

، حمید ملانوری چهارشنبه شب در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی خراسان جنوبی در شهرستان مرزی زیرکوه بیان کرد: ۵۵ پروژه عمرانی ورزشی در سفر وزیر ورزش و جوانان تا عصر پنجشنبه، در استان به بهرهبرداری میرسد. وی اعتبار این پروژه ها را ۵۴ میلیارد و…

Latest News

Related articles