۵۹ زندانی در کرمانشاه آزاد شدند

کرمانشاه- ۵۹ زندانی به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کرمانشاه آزاد شدند.

Latest News

Related articles