۵ شناور صیادی در خلیجفارس توقیف شد

بوشهر – فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان استان بوشهر از توقیف پنج شناور صیادی در آبهای استان بوشهر خبر داد. ، سرهنگ قدرتالله حاتموند گفت: با تلاش و اقدامات کنترلی کارکنان حفاظت منابع آبزیان شیلات موفق شدند تعداد ۵ فروند شناور صیادی که در محدوده…

Latest News

Related articles