۶۵۰ قلم شیء تاریخی در زنجان ساماندهی شد

زنجان-مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زنجان از ساماندهی و مستندسازی ۶۵۰ قلم شیء تاریخی فرهنگی استان در سامانه جام در سال ۹۹ خبر داد. ، امیر ارجمند گفت: طی سال گذشته، ۶۵۰ قلم شیء تاریخی فرهنگی استان زنجان در سامانه جام ثبت شد. ساماندهی اشیای…

Latest News

Related articles