۷۰ واحد در شهرکهای صنعتی لرستان در تملک بانکها هستند

، سعید رازانی صبح سهشنبه در نشست رئیس سازمان بازرسی کل کشور با فعالان شهرک صنعتی شماره دو خرم آباد اظهار داشت: موتور صنعت لرستان با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت در حال تولید است. وی با بیان اینکه ۳۰۰ واحد غیر فعال در شهرکهای صنعتی استان داریم عنوان کرد: در…

Latest News

Related articles