۷۱۹ هزار آمریکایی هفته گذشته بیکار شدند

به نقل از سیانبیسی، طبق اعلام وزارت کار آمریکا، تعداد آمریکاییهایی که هفته گذشته برای اولین بار درخواست دریافت بیمه بیکاری خود را ثبت کردند از آنچه انتظار میرفت بیشتر شده و به ۷۱۹ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که اقتصاددانان شرکتکننده در…

Latest News

Related articles