۷۵ حلقه چاه غیرمجاز در گرگان مسدود شد

، محمد حمیدی اظهارکرد: به دلیل کم شدن آب های زیر زمینی طی چند سال گذشته و کاهش ٢۶ درصدی میزان بارندگی نسبت به سال قبل در شهرستان، نصب کنتور حجمی هوشمند برای جلوگیری از مصرف بی رویه و کاهش مصرف آب برای کشاورزان امری ضروری است. وی افزود: اداره جهاد…

Latest News

Related articles