۸ هزار بازرسی از واحدهای تولیدی و صنعتی زنجان انجام گرفته است

محمدرضا یوسفی در گفتگو با با بیان اینکه در راستای مقابله با بازرسی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان با قوت انجام میشود، گفت: طی سال گذشته بیش از هشت هزار بازرسی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان انجام گرفته است. وی اظهار کرد: رصد و پایش وضعیت بهداشتی…

Latest News

Related articles