۹۰ مدرسه و ۳۰ مرکز جامع سلامت برکت به بهره برداری رسید

، به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با سفر مدیرعامل بنیاد برکت به استان سیستان و بلوچستان، ۹۰ مدرسه و ۳۰ مرکز جامع سلامت در مناطق محروم کشور به بهرهبرداری رسید. همچنین ۱۵ دستگاه ون به دانشآموزان بازمانده از تحصیل سیستان و بلوچستان اهدا…

Latest News

Related articles