۹۴ هزار میلیون تومان تسهیلات اشتغال روستایی در اردبیل پرداخت شد

قاسم رحیمی در گفتگو با ، با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای تسهیل اشتغال و کارآفرینی در استان اردبیل اظهار کرد: طرحهای حمایتی وزارت تعاون و کار در استان اردبیل با جدیت ادامه دارد که در همین راستا ۳ طرح حمایتی برای تسهیل در ایجاد فرصتهای شغلی…

Latest News

Related articles