۹ بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت در مازندران فوت کردند

وی مجموع بیماران بستری شده را ۵۴۱ نفر ذکر کرد و حال ۱۰۸ نفر را وخیم دانست و گفت: طی ۲۴ ساعت ۹۰ بیمار پس از بهبودی نسبی ترخیص شدند. همچنین طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی بابل طی شبانه روز گذشته ۳۲ بیمار جدید پذیرش، ۲۴ نفر ترخیص شدند و در حال حاضر ۱۳۲…

Latest News

Related articles